fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/defines.php:14) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/defines.php:14) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/defines.php:14) in /libraries/joomla/session/session.php on line 426
Ustawa o handlu emisjami CO2 uchwalona
 

Logowaniee-Lasy na FacebookPolecamy

SPL

Reklama

 
 
 
Polecamy Portal maszyny stolarskie - lesnictwo.info
PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 
co2_emisjaW piątek 19 czerwca Sejm uchwalił ustawę o handlu emisjami dwutlenku węgla (CO2) - pozwalającą na sprzedaż polskich nadwyżek ograniczeń emisji CO2 wynikających z protokołu z Kioto. Prace nad ustawą pozwalającą na handel prawami do emisji trwały od końca października 2008 r. Za przyjęciem ustawy głosowało 229 posłów, 142 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Posłowie odrzucili wszystkie wnioski mniejszości - zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość - zmierzające do włączenia do systemu handlu emisjami CO2 wychwytywanego przez lasy, co pozwoliłoby Lasom Państwowym na uzyskanie środków ze sprzedaży certyfikatów emisyjnych. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych reguluje zasady obrotu jednostkami emisji CO2. Ponieważ Polska ograniczyla emisję CO2 ponad zobowiązania., dysponuje z tego tytułu nadwyżką jednostek, które może zbyć. Ustawa określa mechanizm gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży nadwyżek. Mają one być wykorzystywane na wspieranie działań służących ochronie powietrza i klimatu.

Ustawa powołuje krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami. Tę rolę pełnił będzi Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Ośrodek, którego zadaniem będzie prowadzenie krajowej bazy danych na temat emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz krajowego rejestru jednostek Kioto. Ponadto IOŚ zajmie się także m.in.: opracowywaniem wskaźników emisji i przygotowywaniem raportów i prognoz dotyczących wielkości emisji gazów i innych substancji.

W ramach systemu zbierane będą również informacje o działalności przemysłowej, transportowej, rolniczej, usługowej oraz odpowiadających im wielkościach emisji gazów cieplarnianych, wynikających z tej działalności.

Rachunek klimatyczny, na który będą wpływały środki ze sprzedaży emisji, będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Przewidziane jest także utworzenie Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. Informacje zebrane w krajowej bazie będą podstawą do opracowania krajowego raportu o wielkościach emisji gazów cieplarnianych oraz innych zestawień i dokumentów.

W momencir gdy krajowy pułap emisji CO2 zostanie przekroczony, minister środowiska będzie miał obowiązek opracowania projektu krajowego programu redukcji emisji, natomiast rząd będzie musiał przyjąć sektorowe programy redukcji emisji.

Zgodnie z protokołem z Kioto, kraje zobowiązały się do ograniczenia emisji CO2 do 2012 r. Protokół wymaga od 37 państw wysoko uprzemysłowionych i tzw. wschodzących, zmniejszenia poziomu emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany o co najmniej 5,2 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. w okresie 2008-12. Japonia zobowiązała się do ograniczenia do 2012 r. swojej emisji o 6 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Polska również ma ograniczyć emisję o 6 proc., jednak do poziomu roku 1988. Poziom ograniczenia w naszym kraju jest wielokrotnie wyższy, a Japonia zwiększyła swoją emisję.

Nadwyżki ograniczeń emisji CO2 danego kraju można sprzedać innemu państwu, m.in. na drodze tzw. zielonych inwestycji czy wspólnych inwestycji. Mechanizm ten polega na lokowaniu sprzyjających klimatowi inwestycji - zmniejszających emisje w krajach, które mają nadwyżki. Kraj inwestujący rozlicza uzyskany w ten sposób zysk ekologiczny u siebie.

Zainteresowanie kupnem praw do emisji wykazuję Japonia, Hiszpania, Irlandia, Portugalia i Niemcy. Jednym z warunków jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji na inwestycje związane z ochroną środowiska.

W połowie października Polska i Japonia podpisały deklarację o współpracy przy realizacji ustaleń konwencji klimatycznej z Kioto. Podczas światowego szczytu klimatycznego w grudniu w Poznaniu Polska podpisała również  porozumienie o współpracy z Bankiem Światowym, które umożliwi naszemu krajowi sprzedaż praw do ograniczenia emisji 10 mln ton CO2 zgodnie z protokołem z Kioto. Również w grudniu Polska podpisała list intencyjny przewidujący sprzedaż Irlandii uprawnień do emisji CO2 o wartości 15 mln euro. Inwestycje będą współfinansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny.

Źródło: PAP

 
CKPL